Najčešće upotrebljavani materijali za izradu vodiča za NN i SN kabele su bakar i aluminij.

Koji od vodiča upotrijebiti za NN i SN kabele?

Nedvojbeno je da je cijena jedna od bitnih značajki i tu je aluminij svakako u prednosti u odnosu na bakar.

Značajke, poput problema prilikom spajanja, montaže spojnica i kabelskih završetaka, idu u korist bakra dok manja specifična težina i kompatibilnost s drugim kabelima daju prednost aluminiju pred bakrom. Naime, većina korisnika NN i SN kabela usredotočena su prvenstveno na početne troškove kabela a ne i na prednosti bakra ili aluminijem pred onim drugim materijalom.

Cijena bakra i aluminija na Londonskoj burzi za tekući mjesec (cijena €/tona).